İş Fikirleri

SWOT Analizi Örnekleri – SWOT Analizi Nedir?

Swot Analizi Nasıl Yapılır?

Swot analizinin örnekleri, belirli şirket ya da firmaların güçlü ve zayıf yönlerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesinden oluşmaktadır. Swot analizi aynı zamanda firmaların ya da şirketlerin karşılaşabilecekleri tehditlerin ya da fırsatların da incelenmesine yardımcı olan bir analiz biçimidir.

Swot analizinin kişisel değerlendirme için yapılması söz konusu olabildiği gibi aynı zamanda herhangi bir iş değerlendirmesi için de yapılması mümkün olmaktadır. Bilinen 4 değerlendirme alanı: Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler olarak ele alınmaktadır.

Swot analizi örnekleri içerisinde dört temel bileşenin aynı anda incelenmesi sağlandığı için en az zararla karar verilmesine yardımcı olmaktadır. Bu nedenle yapılmakta olan analizlerde dört ana bileşen unsurlarının iyi bir biçimde incelenmesi gerekmektedir.

Swot Analizi Neden Yapılır?

Swot analizinin yapılma nedeni, herhangi bir olay ya da duruma ilişkin en doğru ve en objektif değerlendirmeyi yapabilmek ve olası zararların ön görülerek adım atılmasını sağlamak olarak bilinmektedir.

Swot analizi yapılırken hem mevcut iç kaynaklar değerlendirilmekte hem de dış kaynaklar ile ilgili detaylı bir analiz yapılmış olmaktadır. Mevcut durumun güçlü ve zayıf yönlerinin neler olduğu ele alındıktan sonra bunun akabinde yapılacak olan işlemlerin tehdit oluşturan unsurları ya da hangi fırsatları sunduğu da analiz edilmektedir.

Swot analizi, işe başlamak isteyen bir kişinin bu iş ile ilgili seçim yapmasını kolaylaştıran bir yöntem olduğu gibi şirketlerin yeni yapacakları ticari anlaşmalarında da doğru tercihler yapmalarına yardımcı olmaktadır.

Ticari faaliyetler ya da kişisel tercihler ile ilgili olarak Swot analizi yapılmak istendiğinde farklı bir uzmana gerek duymadan, güvenilir birkaç bilirkişi ile detaylı inceleme yapmak mümkün olmaktadır. Nitekim bu analiz biçiminde olası risklerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Swot Analizi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Swot analizi yapılırken dikkat edilmesi gerekenler, analizin en iyi sonuca ulaştırması için oldukça önemlidir. Swot analizi yapılırken şu önerilerin dikkate alınması gerekmektedir:

  • Öncelikle şeffaf bir bakış açısı gerekli olmaktadır. İç kaynakları doğru değerlendirilmesi eksik ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi için bu durum önemlidir.
  • Aşırı hayalperest olmadan olası tehditlerin de iyi bir biçimde irdelenmesi gerekmektedir.
  • Sorulabilecek sorular konusunda dikkat edilmesi gerekmektedir. Analizin en kilit noktası doğru sorular ile güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilmesi olarak bilinmektedir.
  • 4 farklı bileşenin birbirinden bağımsız ayrı ayrı incelenmesi gerekmektedir. Tehditlerin incelenmesi yapılırken derinlemesine düşünülmeli, bu esnada fırsatlara değinilmemelidir.

Swot Analizi Yapılırken Sorular Nasıl Olmalıdır?

Swot analizi esnasında sorulacak sorular, amaca hizmet eder nitelikte olmalıdır. Sorular ile birlikte dört bileşenin detaylı bir şekilde analiz edilmesinin sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle verilmekte olan örnek sorulardan bazıları şu şekilde sıralanmaktadır:

  • Güçlü yönlerine yönelik aydınlatıcı sorular içerisinde ayrıştırıcı sorular olması gerekmektedir. Örneğin; Beni diğerlerinden daha farklı kılan güçlü yönlerim nelerdir, neleri başkalarından daha iyi yapıyorum ya da bu firmanın bize getirileri neler olabilir?
  • Zayıf yönlerine yönelik sorulan sorularda da kendinize dürüst olacak şekilde sorular belirlenmesi gerekmektedir. Örneğin; Hangi konularda sürekli başarısız oluyorum, başarısız olduğum alanlarda benim faktörlerim neler ya da bu işletmenin mevcut problemleri bizi nasıl etkiler?
  • Fırsatlar ile ilgili sorulacak sorularda gerçekçi olunması oldukça önemlidir. Örneğin; Bu alanda bana hangi gelişimler sağlanacak, hangi alanda beni diğerlerinden daha avantajlı konuma getirecek?
  • Tehditler kısmında sorulacak soruların doğru tespit edilmesi daha gerçekçi sonuçların doğmasını sağlayacaktır. Örneğin; Yapılacak olan anlaşma sonrasında karşılaşacağım değişimler neler getirecek, kısa vadede sunulan avantajların uzun vadede nasıl sonuçları olacak, sektör içerisinde beni etkileyen zayıflıklar neler olacak?

Swot Analizinin Sonuçları Nasıl Değerlendirilir?

Swot analizinin sonuçlarının değerlendirilmesi, detaylı bir biçimde soruların sorulması ile mümkün olmaktadır. Doğru soruların sorulmasının ardından ele alınan tehditlerin büyük riskler oluşturmaması halinde bu risklere yönelik tedbirler alınarak adım atılabilir.

Tehdit durumlarının çok riskli olması durumunda swot analizi sonucu olarak ticari anlaşmalardan vazgeçilmesi de söz konusu olabilmektedir. Bunun yanı sıra yalnızca güçlü yönlerin ele alınarak farklı bir adım atılması da sağlanabilmektedir.

Swot analizi sonucunda tek bir karar almanın yanı sıra farklı çözüm yollarına ulaşmak da mümkün olabileceği için çözüm odaklı bir analiz türü olduğu söylenebilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu