Kamu Maaşları

2020 Cumhurbaşkanı Maaşı Ne Kadar? Emekli Cumhurbaşkanı Maaşları

Cumhurbaşkanı net maaşı 2020 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gönderilen bütçe teklifi kapsamında belirlenmiştir. Buna göre Cumhurbaşkanı maaşı 81 bin 250 TL olarak belirlendi. Türkiye’de 5510 sayılı kanun ilgili maddelerine göre belirlenen cumhurbaşkanı, TBMM başkanı, bakan ve milletvekili maaşları yapılan son düzenlemelerin ve bütçe görüşmelerinin ardından belirlenmiştir. TBMM tarafından 2020 yılı için Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi kapsamında belirlenen güncel maaş 81 bin 250 TL oldu.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 43’üncü maddesi kapsamında Cumhurbaşkanı aylıklarının belirlenmesine ilişkin hükümler belirlenmiştir. 2020 Cumhurbaşkanı maaşı ise söz konusu hükümler çerçevesinde 81 bin 250 lira olarak hesaplanmıştır.

Cumhurbaşkanı Maaşı Neye Göre Belirlenir?

Cumhurbaşkanı’nın maaşı hesaplanırken Meclis tarafından onaylanacak yıllık bütçede yer alan ödeneğin ilgili kanundaki hesaplama yöntemine göre yapılır. Örneğin 2019 yılında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında ödenek miktarı 894 bin TL olarak belirlenmiştir. Buna göre 5510 sayılı kanunun ilgili maddelerine göre: aylık ödenek/12 yapılarak maaş hesaplaması yapılır. 894 bin TL üzerinden yapılacak hesaplamaya göre geçtiğimiz yıl için Cumhurbaşkanı maaşı 894.000/12 yapılarak hesaplandığında, 75 bin 500 TL rakamı bulunur.

Aktif olarak görev yapan cumhurbaşkanı ile emekli cumhurbaşkanı maaşları da benzer bir yöntem ile hesaplanmaktadır. İlgili kanun kapsamında ayrıca TBMM Başkanı, Başbakan, bakanlar ve milletvekilleri için de maaş hesaplama yöntemleri belirlenmiştir. Söz konusu kadrolarda görev yapan kişiler bu unsurlara göre aylık alırlar. 

Emekli Cumhurbaşkanları Ne Kadar Maaş Alır?

Emekli cumhurbaşkanı maaşı hesaplaması yapılırken mevcut yıla ait aylık maaş tutarı ile %40 çarpılarak maaş bulunur. 2020 yılına göre bu hesaplama yapıldığında (81.250 X %40) emekli cumhurbaşkanı maaşı bulunur. Devletin en üst kademesinde yer alan ve devleti birinci dereceden temsil eden cumhurbaşkanlığı makamında görev yapan kişiler için söz konusu maaş ödemeleri aylık olarak yapılmaktadır. Normal şartlar altında emekliye ayrılanların alacakları maaşlarda söz konusu hesaplama yöntemlerine göre yapılır. 2020 cumhurbaşkanı maaşı hesaplamasına göre emekli cumhurbaşkanı maaşı bulunabilir.

Cumhurbaşkanı emekli maaşı hesaplamaları sırasında ilgili kanunlar dikkate alınır. Meclis’e sunulan son teklifle beraber ilgili kanunlar kapsamında yapılan emekli cumhurbaşkanı maaşı hesaplama işlemlerine göre emekli cumhurbaşkanı maaşı 32 bin 500 lira olacak. Sonraki yıllarda görevdeki cumhurbaşkanın aldığı maaş miktarına göre hesaplama işlemi yapılarak emekli maaşı bulunacaktır.

Cumhurbaşkanı Olma Şartları Nelerdir?

Cumhurbaşkanı olma şartları Türkiye’de yapılan son düzenlemeler ile köklü bir değişikliğe uğramıştır. 5 yılda bir yapılacak seçimlere katılarak kişilerin cumhurbaşkanı olarak seçilerek an fazla iki defa cumhurbaşkanı olarak görev yapması mümkündür. Buna göre cumhurbaşkanı olma şartları:

 •         Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 •         40 yaşını doldurmuş olmak,
 •         Yüksek Öğrenim yapmış olmak,
 •         TBMM üyeleri ve milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olmak vb.

Olarak sıralanır. Sayılan şartları taşımayan kişilerin cumhurbaşkanı olmak için seçimlere katılması gerekmektedir. Cumhurbaşkanı seçilme şartlarını taşıyan kişilerin beş yılda bir yapılacak seçimlerle göreve gelmeleri mümkündür. Bir kişinin en fazla iki defa cumhurbaşkanı olarak seçilerek görev yapması mümkündür.

Cumhurbaşkanı görev ve yetkileri ile nitelikleri ve seçimi ve diğer hususlara ilişkin konular Anayasa’nın 8, 101, 103, 104, 105 ve 106’ncı maddelerinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddelere göre cumhurbaşkanı olarak görev yapmak isteyen kişilerin burada sayılan niteliklere sahip olmaları gerekmektedir.

Cumhurbaşkanı Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

Cumhurbaşkanı görev ve yetkileri Anayasa’nın ilgili maddelerinde açıkça sayılmıştır. Ülkemizde yapılan son değişikliklerin ardından Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile günümüzde Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri:

 •         Devletin başıdır ve yürütme yetkisine sahiptir.
 •         Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder.
 •         Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclise mesaj verir.
 •         Milletlerarası antlaşmaları onaylar ve yayımlar.
 •         Milli güvenlik politikalarını belirler ve gerekli tedbirleri alır.
 •         Anayasa değişikliğine ilişkin kanunları gerekli hallerde halkoyuna sunar.
 •         Kanunları tekrar görüşülmek üzere TBMM’ye gönderir.
 •         TBMM adına TSK’nın Başkomutanlığını temsil eder.

Bunlar ve benzeri daha birçok farklı görev yetkiye sahip olan cumhurbaşkanı devletin başıdır. 2020 cumhurbaşkanı maaşı ise Cumhurbaşkanlığı Bütçe Teklifi kapsamında yer alan bilgilere göre bu yıl için 81 bin 250 lira olarak belirlenmiştir. İlgili kanun kapsamında maaş hesaplamaları yapılmaktadır. 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu