Kamu MaaşlarıÖzel Sektör Maaşları

2020 Çöpçüler Ne Kadar Maaş Alıyor?

Çöpçü maaşları temizlik görevlisi olarak görev yapan kişilerin çalıştıkları il/ilçe belediyelerine göre değişiklik göstermektedir. Ortalama olarak 2 bin 500 TL ile 3 bin 500 TL arasında değişen temizlik işçisi maaşları farklı unsurlara göre belirlenebilir. Öte yandan kadrolu ve taşeron olarak görev yapan kişilerin aldıkları maaşlarda da farklı unsurlara ve sözleşme detaylarına göre maaş farkları görülecektir. Temelde en düşük asgari ücretle çalışmaları öngörülen temizlik görevlileri sokak, park, bahçe, resmi kurumlar vb. alanlarda temizlik faaliyetlerinde bulunur. Belediyeler kendi bünyesinde bu kadrolar için alım gerçekleştirdikleri için merkezi bir atama ile söz konusu kadroya giriş yapmak mümkün değildir.

Maaş farklarının ortaya çıkmasındaki bir diğer önemli fark ise görev yapan kişilerin bulundukları kadronun niteliğine, hizmet yılına ve derece – kıdemine göre ortaya çıkan farklardır. Çöpçü maaşları arasında örneğin 10 yıl hizmet süresine sahip bir temizlik işçisi ile göreve yeni başlayan bir işçi arasında doğal olarak bir fark görülecektir. 

En Düşük ve En Yüksek Çöpçü Maaşı Ne Kadar?

En düşük temizlik işçisi maaşı görev yapılan kurum özelinde değişiklik gösterir. Ancak asgari ücret altında söz konusu kadrolar için işçi çalıştırılması mümkün değildir. Bu nedenle ortalama olarak en düşük 2 bin 500 TL seviyesinde bir maaştan söz edilebilir. Diğer yandan vardiya durumu, fazla mesai ücretleri, hizmet yılı, kadro, derece ve kıdem gibi temel unsurlar alınan maaşların farklılık göstermesine neden olur. En yüksek çöpçü maaşı ise yine ortalamalara göre 3 bin 500 TL seviyesinde yer alır.

Hizmet yapılan küçük ilçe belediyelerinde maaşlar ikramiye ve maaş dışı diğer katkı payları ile daha da yüksek seviyelere çıkabilir. Hemen hemen tüm meslek gruplarında olduğu gibi temizlik işçisi kadrolarında istihdam edilen kişilerin aldıkları maaşlar birçok değişkene göre belirlenmektedir.

Belediye Temizlik Görevlisi Nasıl Olunur?

Temizlik işçisi olmak için öncelikli ilgili kurumlar tarafından kadro açılması ve belirli kontenjanlar dahilinde şartları sağlayanların başvurularını gerçekleştirmesi gerekir. İl ve ilçe belediyeleri tarafından açılan bu kadrolar için KPSS şartı aranabilir. Ancak temelde kura usulüyle ve en az ilkokul olma şartıyla kadrolara yapılan başvurular incelenmektedir. Kişilerin meseli yeterlilikleri ve tecrübelerine göre bu tip kadrolara kabul edilmeleri çok daha kolay olacaktır.

Büyükşehir, il ve ilçe belediyeleri bünyesinde faaliyet gösteren temizlik görevlilerinin atama işlemlerinin tamamlanması için iki farklı yöntem tercih edilebilir. Belediyeler doğrudan kendi bünyesinde kadro açarak işçi alımı yapabileceği gibi temizlik görevlisi kadrosu için sözleşmeli ve taşeron yöntemiyle de görevli temini yapabilir. Kadro tanımına, hizmet süresine ve diğer değişkenlere göre bu kurumlar bünyesinde faaliyet gösteren belediye temizlik işçilerinin adlıkları maaşlarda değişiklik gösterecektir. Çöpçü maaşları kadro türüne ve görev tanımına göre değiştiği için net bir tanımlama yapılması son derece zordur.

Temizlik Görevlisi (Çöpçü) Olma Şartları Nelerdir?

Çöpçü olma şartları ilgili kadro için istihdam duyurusu yapan kurumlara göre değişiklik gösterecektir. Mahalli idareler bünyesinde faaliyet gösteren kurumların aradıkları şartlar kadro türüne ve görev tanımlarına göre değişebilir. Genel olarak belediyeler bünyesinde çöpçü olarak görev yapacak kişilerde aranan şartlar:

  •         En az ilkokul mezunu olmak,
  •         İlanı veren kurumun bulunduğu yerde ikamet ediyor olmak,
  •         Mesleki yeterlilik şartlarını taşıyor olmak,
  •         Erkek adaylar için askerlik şartlarını yerine getirmiş olmak vb.

Olarak sıralanabilir. Aranan bu tip şartlar aynı zamanda kişilerin istihdam edilecekleri kadronun iş tanımlamasına göre değişiklik göstermektedir. Söz konusu şartlara binaen temelde tüm vatandaşların ilgili kadro için başvuru yapması mümkündür.

Temizlik Görevlisi Çalışma Saatleri Nedir?

Çöpçülerin çalışma saatleri göre yapılan kuruma göre değişiklik göstermektedir. Bilhassa büyükşehir belediyeleri kapsamına faaliyet gösteren işçilerin çalışma saatleri iş yükünün küçük kentlere göre çok daha fazla olması nedeniyle farklı zamanlamalara göre belirlenmiştir. Maaş farklarında olduğu gibi çalışma saatlerinde de kurumun ilgili müdürlüklerinin düzenlemelerine göre vardiya sistemleri ile çalışma düzeni vb. uygulamalar yapılabilir.

Hemen hemen tüm meslek gruplarında olduğu gibi temizlik görevlisi kadroları içinde çöpçü maaşları gibi çalışma saatleri ve diğer unsurlar farklılık gösterecektir. Kurum ve kadro türüne göre çalışma saatleri değişiklik gösterir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu